7 zasad Rodzicielstwa Bliskości

Rodzicielstwo Bliskości Rzeszów

 7 zasad Rodzicielstwa Bliskości

Rodzicielstwo Bliskości to filozofia wychowania dziecka. Idea ta opiera się na budowaniu głębokiej więzi rodziców z dzieckiem. Innymi słowy, Rodzicielstwo Bliskości jest idealnym modelem postawy rodzicielskiej wobec dziecka. Tytułowe 7 zasad (znanych również jako filary) to zbiór zachowań, jakich rodzice dziecka powinni się podjąć w trakcie procesu wychowania. Rodzicielstwo Bliskości Rzeszów prezentuje te zasady. Obowiązkowo musisz się z nimi zapoznać!

  1. Bycie blisko dziecka od chwili urodzin

Czas po okresie narodzin dziecka jest szczególny. W tym czasie zostaje nawiązania więź z potomkiem, który odczuwa biologiczną potrzebę bliskości. Nie można zaniedbać tego okresu, dlatego zachęca się rodziców do wcześniejszego przygotowania się na narodziny nowego członka rodziny.

  1. Spanie z dzieckiem w jednym łóżku

Branie dziecka do łóżka zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. I co najważniejsze, wspólne spanie może zapewnić dziecku bliskość, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzic spędził z dzieckiem małą ilości czasu w trakcie dnia.

  1. Karmienie piersią

Karmienie piersią pomaga znaleźć nić porozumienia pomiędzy matką a dzieckiem. Dzięki karmieniu matka uczy się odczytywać sygnały dziecka, w tym jego mowę ciała. Jest to zarazem jeden z pierwszym etapów do poznania swojej pociechy.

  1. Noszenie dziecka

Nie zawsze jesteśmy świadomi, jak istotną rolę odgrywa noszenie dziecka w perspektywie całego procesu wychowawczego. Noszenie dziecka stymuluje jego wrażliwość na rodziców i wspomaga budowanie zaufania w stosunku do nich.

  1. Umiejętne reagowanie na komunikaty dziecka

Kluczem do nawiązania bliskości z dzieckiem jest jego zrozumienie. Dlatego należy reagować z wrażliwością na potrzeby dziecka. Jeśli dziecko płacze to nie po to, aby zrobić nam na złość, tylko po to by coś nam przekazać.

  1. Pozytywna dyscyplina

Rodzicielstwo Bliskości wyklucza jakąkolwiek formę tradycyjnego wychowania, opartego na klapsach i podejściu nakazującym, by dziecko się wypłakało. Postuluje się zatem traktowanie dziecka tak, jak my sami byśmy chcieli być traktowani. Surowość i dystans zostają zastąpione bliskością.

  1. Równowaga w życiu osobistym i rodzinnym

Równowaga w życiu to umiejętność powiedzenia dziecku „tak” lub „nie” we właściwym momencie. Rodzicielstwo Bliskości nie polega na całkowitym poświęcenia swojego życia dziecku w negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wychowywanie nie powinno zaniedbywać życia małżeńskiego i odwrotnie.

Rodzicielstwo Bliskości Rzeszów to respektowanie 7 zasad

Żłobek Lisek Urwisek dba o poczucie bezpieczeństwa, bliskości i ciepła swoich podopiecznych. W ten sposób wspiera rozwój Maluszków w myśl idei Rodzicielstwa Bliskości.